Wij zijn Everday

Over ons

Optimaal rendement behalen met uw grootschalige zonnestroom-installatie; daar krijgen we bij Everday energie van!

Afspraak maken

Over Everday

Everday komt voort uit 13 jaar ervaring in O&M en Solar Asset Management. Dertien jaar waarin meer dan 300 installaties – samen goed voor meer dan 2,25 miljoen zonnepanelen en een vermogen van 750 MWp – in beheer zijn genomen. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van ruim 250.000 huishoudens!

Hiermee neemt Everday een centrale positie in binnen de energietransitie in Nederland. Het is de ambitie van Everday de impact op een duurzame samenleving nog verder te vergroten. Door de inzet van eigen Field Service Engineers, Servicemonteurs, data-analisten en Asset Managers zorgt Everday dagelijks voor maximale prestaties van uw grootzakelijke zonnestroomsystemen op dak, land en water.

Dat doet Everday voor én in samenwerking met (inter)nationale ontwikkelaars en investeerders, EPC-partijen, lokale energie coöperaties en eigenaren van grootzakelijk vastgoed vanaf 5.000 m².

Solar Asset Management Everday

Professionele partner

Everday is de betrokken Solar Asset Management en O&M partner. Een optimistische partner die energiek de regisseursrol op zich neemt. Wij gaan de dialoog aan met investeerders, overheden, omwonenden, verzekeraars en andere stakeholders. Dit om continuïteit, rendement en draagvlak van zonnestroomsystemen te waarborgen.

Everday is uw partner die verantwoordelijkheid neemt voor een optimaal samenspel tussen hardware, software, mens en natuur. Een solide basis waarmee duurzaam rendement uw zonnestroomsysteem daadwerkelijk wordt behaald.

Hier krijgen we energie van & zo doen we dat

Onze visie

Everday is de hoeder van de Solar revolutie. Het rendement op investeringen in solar wordt primair bepaald in de exploitatiefase. Hierdoor vraagt ieder grootzakelijk zonnestroomsysteem om een onafhankelijke, kwalitatieve asset manager, welke de verantwoordelijkheid op zich neemt voor optimaal rendement tegen beheersbare kosten en minimale risico’s.

Onze missie

Het positieve rendement vergroten van investeringen in Solar, door te zorgen dat ze financieel rendabel, operationeel betrouwbaar en maatschappelijk gedragen blijven. Dat is onze missie.

Voor Everday zijn maximaal renderende zonnestroomsystemen altijd leidend. Hierbij beperken we ons niet tot de technische optimalisatie gericht op zoveel mogelijk kWh, maar ook financieel (Opex), juridisch (Contractmanagement) en duurzaamheid (People, Planet, Profit). We noemen dit maximalisatie van het positieve rendement.